გოლდბერგის დეპრესიის ტესტი

ქვემოთმდებარე ტესტი შედგენილია ნიუ-ორკელი ფსიქიატრის ივან კ. გოლდბერგის მიერ.
ტესტი შედგება 18 შეკითხვისაგან.

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

დიახ

არა

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

დიახ

არა

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ნაწილობრივ

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

დაიხ

არა

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

არა

ოდნავ

ნაწილობრივ

საკმაოდ

საკმაოზე მეტად

ძალიან

დიახ

არა


მხარდაჭერა GT Studio