ტეილორის შფოთვის გამოვლენის პიროვნული შკალა

ტეილორის შფოთვის გამოვლენის შკალა შედგენილ იქნა ფსიქოლოგ ჯანეტ ტეილორის მიერ 1953 წელს შფოთვითი აშლილობების შესაფასებლად. ტესტი ადაპტირებულია სანკტ-პეტერბურგის სახელმწიფო უნივერსიტეტის დოცენტის ნემჩინოვის მიერ.
ტესტი შედგება 50 კითხვისაგან და იკვლევს თქვენს ქცევასა და ემოციებს. წაიკითხეთ კითხვები დაკვირვებით და აღნიშნეთ, ეთანხმებით თუ არა.
დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დაიხ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დიახ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დიახ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დაიხ

არა

დაიხ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა

დიახ

არა


მხარდაჭერა GT Studio