სპილბერგის ტესტი. I ნაწილი. სიტუაციური შფოთვის შკალა

ტესტი "სპილბერგის შფოთვის შკალა" - The State-Trait Anxiety Inventory (STAI) შედგენილია ცნობილი ამერიკელი ფსიქოლოგის, პროფესორ ჩარლზ დონალდ სპილბერგის მიერ. ტესტი შედგება ორი ნაწილისაგან. თითოეული ნაწილი შეიცავს 20 შეკითხვას. პირველი ნაწილი ზომავს სიტუაციურ შფოთვებს, მეორე პიროვნულ შფოთვებს.
ინსტრუქცია. ყურადღებით წაიკითხეთ ყოველი ქვემოთმოყვანილი წინადადება და მონიშნეთ შესაბამისი გრაფა, იმის მიხედვით თუ როგორ გრძნობთ თავს მოცემულ სიტუაციაში. კითხვებზე დიდხანს არ დაფიქრდეთ, რადგან სწორი და არასწორი პასუხები არ არსებობს.
არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია

არა, ეს ასე არაა

ალბათ ასეა

ასეა

სრულიად მართალია


მხარდაჭერა GT Studio