ამორინი. უსაფრთხოების ზომები

წაიკითხეთ....დოზირება & დანიშნულება | გვერდითი მოვლენები | წამლების ურთიერთქმედება | უსაფრთხოების ზომები

ამორინის მიღებამდე გთხოვთ ყურადღებით წაიკითხოთ შემდეგი ინფორმაცია. გაითვალისწინეთ, რომ ქვემოთ მოწოდებული ინფორმაცია  განკუთვნილია როგორც დამატებითი რჩევა თქვენი ექიმისთვის  და არ უნდა განიხილოთ როგორც პროფესიონალური კონსულტაციის შემცვლელი.

მძიმე დეპრესიული პირებმა, განსაკუთრებით  თვითმკვლელობის აზრებით შეპყრობილებმა, დაუყოვნებლივ უნდა მიმართონ კვალიფიციურ სპეციალისტს.

 ბიპოლარული ან მანიაკალურ-დეპრესიული აშლილობით დიაგნოზირებულმა პირებმა  არ უნდა მიიღონ ამორინითა ფსიქიატრის თანხმობისა და ზედამხედველობის გარეშე.  ამორინი არ არის  განწყობის სტაბილიზატორი და შესაძლოა გაიზარდოს მანიების რისკი.

 შიზოფრენიით დაავადებულმა პირებმა ამორინი უნდა მიიღოს  მხოლოდ ექიმის მკაცრი ზედამხედველობის ქვეშ.

ავშვებმა თორმეტი (12) წლის ასაკამდე ამორინი შეიძლება მიიღონ  მხოლოდ პედიატრის დანიშნულებით.

ორსულმა და მეძუძურმა ქალებმა  ამორინი შეიძლება მიიღონ  ექიმის დანიშნულებით და ზედამხედველობის ქვეშ.

ეპილეფსიით დიაგნოზირებულმა პირებმა  არ უნდა მიიღონ ამორინი ექიმის  თანხმობის და ზედამხედველობის გარეშე .

ამორინის მიღებამდე მოეთათბირეთ ექიმს თუ გაქვთ სერიოზული ან პოტენციურად ფატალური სამედიცინო მდგომარეობა.

წაიკითხეთ....დოზირება & დანიშნულება | გვერდითი მოვლენები | წამლების ურთიერთქმედება | უსაფრთხოების ზომები