მამაკაცის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

მამაკაცის ჯანმრთელობის პრობლემებზე როცა ვსაუბრობთ, პირველ რიგში ვგულისხმობთ უშვილობას და სექსუალურობის ამა თუ იმ გამოვლინებასთან დაკავშირებულ დარღვევებს.

მიუხედავად იმისა, რომ ხშირად სექსუალურ პრობლემებსა და უშვილობას ერთმანეთთან აიგივებენ, მათ შორის ურთიერთკავშირი უმნიშვნელოა. უამრავი მამაკაცი, რომელსაც შეუძლია ჰქონდეს სრულფასოვანი სექსუალური ურთიერთობები საპირისპირო სქესის პარტნიორთან, მოკლებულია განაყოფიერების უნარს. ასევე მამაკაცს, რომელსაც აქვს განაყოფიერების უნარი, შეიძლება სერიოზული პრობლემები ჰქონდეს სქესობრივი აქტის განხორციელების თვალსაზრისით.

ვრცლად: მამაკაცის რეპროდუქციული ჯანმრთელობა

კორდიცეპსი და სექსი: მითი და რეალობა

?????????? ?? ?????: ???? ?? ???????

?????????? (??????????) ???????, ?????????? ??????? ????? ???? ???????? ???? ??????????. ???? ??????????, ????????? ?????????, ??????? ????????? ????????? ?????????. ?????????? (????????? ??????????) ??????????? ????????? ??? ?????? ??????? ???????????.?? ????????? ????????? ???????? ???? ??????? ???????????. ????? ??????? ????? ?? ???? ???????? ????????? ?????????, ???????? ????? ??????? ????? ????????? - ?????? Hepialus armoricanus-? ?????. ?????????? ?????????? ????? ??????? ????????? ???????? ?????? ?????, ?? ???????????. ????????????? ?? ???????? ????? ???. ?????????? ??????? ???? ?????????? ????????????? ?? ???? ?????? ???????????? ???????, ??? ??? ???? ??? ???? ?????? ?????? ?????, ??? ???? ???? ???????? ?? ????????? ??? ???????. ??? ????? ??, ??? ???? ??????? ?????, ?????? ???????? ?????????? ????????? ?? ????????? ?? ?? ?????? ??????????. ?? ???????????? ????????????? ????? ???? ????????? ????????? ?????? ???????? ??????????? ????????.

ვრცლად: კორდიცეპსი და სექსი: მითი და რეალობა

ჯანსაღი სპერმის პარამეტრები

სპერმოგრამა

??????სპერმოგრამა (ბერძნ. Σπέρμα – თესლი, γράμμα – ჩაწერა) – სპერმის სრული ანალიზი (ფიზიკური მახასიათებლები, ქიმიური და უჯრედული შემადგენლობა და სხვ.), გამოიყენება მამაკაცის ფერტილობისა და სასქესო სისტემის შესაძლო დაავადებების დასადგენად.

ვრცლად: ჯანსაღი სპერმის პარამეტრები